Strona główna1 » Regulamin sklepu topexpo.pl

Kontakt

Regulamin sklepu topexpo.pl

Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem topexpo.pl jest Mariusz Winiarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Winmar Mariusz Winiarski z siedzibą w 60-694 Poznań, ul. Władysława Jagiełły 13, posiadający nr NIP 779-203-90-32.

2. Zawartość sklepu internetowego: opisy i ceny towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Momentem zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment w którym Sklep wyśle do Klienta elektroniczne powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji (oświadczenie o przyjęciu oferty).

3. Nazwy producentów oraz znaki graficzne należą do ich właścicieli, na stronach sklepu prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Składanie zamówienia
1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie rezerwacji/zamówienia za pośrednictwem strony: topexpo.pl, poczty e-mail: zamowienia@topexpo.pl, bądź też telefonicznie: +48 600 306 376.

Przy większych zamówieniach oraz indywidualnych opcjach wskazany jest wcześniejszy kontakt z obsługą w trakcie którego ustalane są szczegóły związane z ewentualną późniejszą realizacją zamówienia (np. odpowiednia konfiguracja - jeśli jest wymagana, przygotowanie projektów, czas realizacji, forma płatności).

3. Złożoną rezerwację/zamówienie potwierdzamy e-mailem. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji złożonej rezerwacji/zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku braku możliwości weryfikacji rezerwacja/zamówienie skutkuje anulowaniem.

4. Procedura realizacji rezerwacji/zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia (w przypadku wybranej formy płatności "za pobraniem", "przelew") lub po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku przedpłaty na konto).

5. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres lub zostanie przygotowany do odbioru osobistego po uprzednim kontakcie telefonicznym.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Niezbędne jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru NIP.

7. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazany adres, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).

Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienia realizowane są zwykle w ciągu 3-10 dni roboczych. Czas ten zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie firmy Winmar lub w magazynach dostawców. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednego towaru, czas zależy od dostępności wszystkich towarów, gdyż przesyłki są wysyłane dopiero po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia na partie, Klient musi jednak takie przypadki uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą.

2. Jeśli spodziewany termin dostawy będzie dłuższy niż 10 dni wówczas będziemy Państwa o tym informować.

3. Zamówienie z odbiorem osobistym w przypadku nieodebrania towaru w przeciągu 5 dni roboczych może zostać anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. Sklep internetowy topexpo.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, jeżeli zamawiający wybrał "przedpłatę" jako formę płatności, a pełna kwota należności nie zostanie uregulowana w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm przewozowych, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Formy płatności
1. Płatność za towary zakupione w naszym sklepie może być realizowana poprzez:
- płatność na podstawie faktury proforma,
- płatności internetowe,
- płatność odroczona przelewem na rachunek bankowy Winmar,
- płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,
- płatność za pobraniem przy wysyłce.

2. W przypadku zamówień o wartościach wyższych od 4500 PLN brutto zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty za zamawiany towar.

Gwarancje i reklamacje
1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest odpowiednim okresem gwarancji podanym przez producenta.

2. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

3. Dla niektórych towarów mogą wystąpić obostrzenia (wprowadzone przez producenta) dotyczące warunków gwarancji w przypadku, gdy Nabywcą jest firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą.

4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i potwierdzonego przez niego (kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia).

6. Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail sprzedawcy. W przypadku korzystania z rękojmi lub gwarancji, składając reklamację prosimy o opisanie występującej wady.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. W przypadku, gdy do odniesienia się przez sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień klienta z tytułu rękojmi konieczne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie o tym poinformowany i poproszony o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres sprzedawcy. Jeżeli jednak z jakichkolwiek przyczyn dostarczenie produktu byłoby niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności, klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uzgodnieniu terminu, produktu sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru. Dotyczy to jedynie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

2. Bieg terminu dla odstąpienia od umowy co do zasady biegnie od chwili wydania konsumentowi rzeczy przez osobę doręczającą przesyłkę, ze szczególnymi postanowieniami zawartymi w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

3. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta w warunkach określonych powyżej, dokonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, które może być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot zapłaconej kwoty następuje na rachunek bankowy konsumenta z którego następowała płatność, chyba że konsument na piśmie wskaże inny sposób zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot obejmuje również koszty najtańszej wysyłki oferowanej przez sklep, zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

5. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu i dostarczyć do firmy Winmar Mariusz Winiarski na adres: 60-694 Poznań, os. Władysława Jagiełły 13, osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Postanowienia końcowe
1. Ze względu na swoją specyfikę i konieczność optymalnej "konfiguracji" potrzebnej klientowi część towarów oferowanych na stronie sklepu nie ma podanej ceny, kalkulację wykonuje się po uprzedniej konsultacji za pośrednictwem poczty e-mail, bądź telefonicznej.

2. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów udostępnionych przez producentów. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

3. Różnice wynikające z postrzegania przez Klienta towaru za pośrednictwem jego sprzętu komputerowego (np. różnice w kolorach) i wynikające z parametrów i ustawień tego sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu towaru.

4. Firma Winmar nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy w ramach umów zawieranych na odległość.


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2019 topexpo