Strona główna1 » Gwarancja i serwis

Kontakt

Gwarancja i serwis

1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest odpowiednim okresem gwarancji podanym przez producenta.

2. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

3. Dla niektórych towarów mogą wystąpić obostrzenia (wprowadzone przez producenta) dotyczące warunków gwarancji w przypadku, gdy Nabywcą jest firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą.

4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2019 topexpo